ES projektai

UAB „VIRBANTĖ“ įgyvendina projektą „UAB „Virbantė“ gamybinės bazės modernizavimas ir plėtra“pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. UAB „VIRBANTĖ“ planuoja investuoti į modernias ir efektyvias gamybos technologijas, taip sudarant sąlygas dideliam darbo našumo užtikrinimui, pardavimų ir eksporto apimčių augimui, bei konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto biudžetą sudaro 313949,00 Eur, iš kurių 197 511,44 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.